• /´veild/

  Thông dụng

  Tính từ

  Che mạng
  Bị che, bị phủ
  Úp mở; che đậy, che giấu
  a veiled threat
  sự đeo doạ úp mở
  veiled resentment
  mối bực bội che giấu
  Khàn (âm thanh); mờ (ảnh)
  veiled voice
  giọng khàn
  veiled negative
  bản âm mờ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X