• Kỹ thuật chung

    máng Venturi

    Giải thích EN: A flume that is constricted at one section to allow measurement of the rate of flow by comparing water levels at the constriction and at a point upstream. Giải thích VN: Một máng dẫn bị hẹp ở một phần cho phép đo tốc độ dòng chảy bằng cách so sánh mức nước ở vùng hẹp và ở một điểm ngược dòng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X