• /flu:m/

  Thông dụng

  Danh từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)

  Máng (dẫn nước vào nhà máy)
  Khe suối

  Ngoại động từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)

  Chuyển bằng máng
  Thả (gỗ, bè...) xuống khe suối

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  máng thủy lực

  Kỹ thuật chung

  kênh dẫn nước
  head flume
  kênh dẫn nước nguồn
  khe suối
  lỗ tháo nước
  luồng
  control flume
  máng kiểm định (lưu lượng)
  meter flume
  máng đo lưu lượng
  timber flume
  luồng xả (qua tuyến công trình)
  máng dẫn

  Giải thích EN: 1. a channel of steel, reinforced concrete, or wood that carries water for industrial purposes.a channel of steel, reinforced concrete, or wood that carries water for industrial purposes.2. to divert with a flume, such as water in a stream, to expose the auriferous sand and gravel of the bed.to divert with a flume, such as water in a stream, to expose the auriferous sand and gravel of the bed.

  Giải thích VN: 1. một đường ống dẫn làm bằng bêtông cốt thép hoặc gỗ để dẫn nước phục vụ các mục đích công nghiệp 2. dùng để chuyển hướng nước bằng các đường ống dẫn ví dụ như nước trong các suối, để làm lộ ra cát có chứa vàng hoặc những lớp cát có chứa vàng.

  diversion flume
  máng dẫn nước
  open flume turbine chamber
  khoang tuabin máng dẫn hở
  máng dẫn hở
  open flume turbine chamber
  khoang tuabin máng dẫn hở
  máng nước
  standing wave flume
  máng nước chảy hoàn chỉnh
  máng rót
  máng tiêu nước

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X