• Hóa học & vật liệu

  máy lọc hơi đốt có ống khuếch tán

  Giải thích EN: A device used for gas cleaning in which liquid injected in the throat of the venturi is used to scrub mist and dust from gas passing through the apparatus. Giải thích VN: Một thiết bị sử dụng để lau chùi khí trong đó chất lỏng bị bắn ra khỏi vòi của lỗ tạo ra làm sương mờ và bụi từ khí đi qua thiết bị.

  Kỹ thuật chung

  máy rửa venturi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X