• Xây dựng

    dây kim loại chống gỉ

    Giải thích EN: In a cavity wall, a sturdy corrosion-resistant metal or steel tie which is fitted into bed joints; they inhibit moisture penetration. Giải thích VN: Trong một tường gạch rỗng, một dây nối bằng kim loại không bị ăn mòn, cứng hoặc thép được đặt vào các mối nối; chúng ngăn cản quá trình xâm nhập của hơi nước.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X