• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Việc cung cấp nước; hệ thống cấp nước
  Khối nước tích trữ để cung cấp (cho một thành phố, toà nhà..)

  Xây dựng

  khối nước trữ (để cấp)

  Kỹ thuật chung

  hệ thống cấp nước
  building water supply system
  hệ thống cấp nước trong nhà
  centralized hot-water supply system
  hệ (thống) cấp nước nóng tập trung
  circulation-type hot water supply system
  hệ thống cấp nước kiểu tuần hoàn
  clustered water supply
  hệ thống cấp nước theo cụm
  condensing water supply
  hệ thống cấp nước ngưng
  direct-flow water supply system
  hệ thống cấp nước chảy thẳng
  gravity water-supply system
  hệ (thống) cấp nước tự chảy
  local hot water supply system
  hệ (thống) cấp nước nóng cục bộ
  single-pipe hot-water supply system
  hệ (thống) cấp nước nóng một đường ống
  small water supply system
  hệ thống cấp nước nhỏ
  water-supply system
  hệ (thống) cấp nước
  zonal indoor water-supply system
  hệ (thống) cấp nước bên trong vùng
  zonal water supply
  hệ (thống) cấp nước bên trong vùng
  sự cấp nước
  condensing water supply
  sự cấp nước ngưng
  distant water supply
  sự cấp nước từ xa
  fire-protection water supply
  sự cấp nước chữa cháy
  hot water supply
  sự cấp nước nóng
  individual water supply
  sự cấp nước riêng
  local water supply system
  sự cấp nước cục bộ
  municipal water supply
  sự cấp nước trong thành phố
  recurrent water supply system
  sự cấp nước sử dụng lại
  underground water supply
  sự cấp nước ngầm
  water-supply to navigation canals
  sự cấp nước vào kênh giao thông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X