• /´wɔ:tə¸tait/

  Thông dụng

  Tính từ

  Kín nước (để nước không lọt vào hoặc lọt ra)
  (nghĩa bóng) vững chắc, chặt chẽ, không thể bác bỏ được (lý do xin lỗi, chứng cớ vắng mặt); kín kẽ, chặt chẽ (một sự thoả thuận, hợp đồng...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nước [không thấm nước]

  Cơ - Điện tử

  (adj) không thấm nước, không rò nước

  Kỹ thuật chung

  cách nước
  armored watertight seal
  lớp lá thép cách nước
  kín nước

  Giải thích EN: Designed, fitted, or secured so as to be impervious to water. Thus, watertight compartment. Giải thích VN: Được thiết kế, lắp ghép, hay bó chặt nhằm chống thấm nước. Do đó, ngăn kín nước.

  flexible watertight gasket
  vòng đệm kín nước mềm dẻo
  non-watertight
  không kín nước
  watertight plastic sheath
  bao bằng chất dẻo kín nước
  watertight socket outlet
  phíc cắm kín nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X