• /wɔ:f/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều wharfs, .wharves

  (hàng hải) cầu tàu (cấu trúc bằng gỗ hoặc đá ở mép nước, nơi tàu bè có thể bỏ neo để lấy hàng, dỡ hàng)
  bến cảng Nhà Rồng
  ngoại động từ
  (hàng hải) chất (hàng) lên cầu tàu
  (hàng hải) buộc (tàu) vào cầu tàu

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bến (tàu) cảng
  buộc tàu thuyền
  buộc vào bến
  cầu tàu

  Giải thích EN: A ship's berth lying parallel to the waterfront.

  Giải thích VN: Một chỗ neo tàu nằm song song với bờ sông.

  công trình cập bến
  nơi thả neo

  Kỹ thuật chung

  bến tàu
  cho vào bến
  kè đá

  Kinh tế

  bến cảng
  bến tàu
  bến tàu cầu cảng
  cầu cảng
  wharf crane
  cần cẩu cầu cảng
  wharf crane
  cần cẩu, cầu cảng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X