• Toán & tin

  toàn cục
  wide area network
  mạng toàn cục
  wide area network (WAN)
  mạng toàn cục-WAN

  Kỹ thuật chung

  diện rộng
  Inward Wide Area Telecommunications Service (INWATS)
  dịch vụ viễn thông diện rộng hướng nội
  Satellite Wide Area Network (SWAN)
  Mạng diện rộng (WAN) qua vệ tinh
  Simple Wide Area Information Server (Internet) (SWAIS)
  Server thông tin diện rộng đơn giản (Internet)
  WADS (WideArea Data Service)
  dịch vụ dữ liệu diện rộng
  WAIS (WideArea Information Server)
  máy chủ phục vụ thông tin diện rộng
  WAN (WideArea Network)
  mạng diện rộng
  WATS (widearea telephone service)
  dịch vụ điện thoại diện rộng
  Wide Area Augmentation System (WAAS)
  hệ thống bổ sung diện rộng
  Wide Area data Service (WADS)
  dịch vụ dữ liệu diện rộng
  Wide Area Information Server (IETF) (WAIS)
  Server thông tin diện rộng (IETF)
  Wide Area Information Server (WALS)
  máy chủ phục vụ thông tin diện rộng
  Wide Area Information Services (WAIS)
  các dịch vụ thông tin vùng rộng (diện rộng)
  Wide Area Information Transfer system (WAITS)
  hệ thống chuyển tải thông tin diện rộng
  wide area network
  mạng diện rộng
  Wide Area Network (WAN)
  mạng diện rộng
  wide area network (WAN)
  mạng diện rộng-WAN
  Wide Area Telecommunication Server (WAST)
  dịch vụ viễn thông diện rộng
  wide area telephone service
  dịch vụ điện thoại diện rộng
  wide area telephone service (WATS)
  dịch vụ điện thoại diện rộng
  Wide-area digital transmission scheme (J2)
  Hệ thống truyền dẫn số diện rộng của Nhật Bản
  Wide-Area Network Interface Co-Processor (WNIC)
  bộ đồng xử lý giao diện mạng diện rộng
  Wide-Area Network Interface Module (WNIM)
  môđun giao diện mạng diện rộng
  wide-area system
  hệ diện rộng
  wireless wide area network
  mạng diện rộng vô tuyến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X