• /wi:ld/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Nắm và sử dụng (vũ khí)
  Dùng, cầm (một dụng cụ)
  to wield the pen
  viết
  (nghĩa bóng) sử dụng, vận dụng, thi hành
  to wield power
  sử dụng quyền lực (quyền hành)
  to wield influence
  có ảnh hưởng, có thế lực

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vận dụng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X