• /mə¸tiəriə´listik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Duy vật
  the materialistic conception of history
  quan điểm duy vật về lịch sử
  Nặng về vật chất, quá thiên về vật chất,thực dụng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  spiritual , thrifty , ungreedy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X