• Danh từ giống cái

  Sự nâng lên, sự xây cao, sự cao lên, sự tăng lên; sự cất cao sự; thăng lên, sự đưa lên
  élévation du prix
  sự nâng giá
  élévation d'un mur
  sự xây cao bức tường
  élévation de la température
  sự tăng nhiệt độ
  élévation au grade d'officier
  sự thăng lên cấp sĩ quan
  élévation au cube
  (toán học) sự nâng lên tam thừa
  Chỗ cao, gò; tầng cao
  Gravir une élévation
  leo lên cái gò
  Atteindre à une prodigieuse élévation
  bay tới tầng cao ngất
  Sự xây dựng
  élévation d'un monument
  sự xây dựng một tòa nhà
  (toán học) hình chiếu thẳng đứng
  (kiến trúc) mặt đứng
  Sự cao thượng, sự cao nhã
  élévation du caractère
  tính cao thượng
  élévation du style
  văn cao nhã

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X