• Ngoại động từ

  Thử
  éprouver une arme
  thử một khí giới
  Thử thách
  éprouver un ami
  thử thách một người bạn
  Làm đau khổ
  La perte de son père l'a bien éprouvé
  ông cụ mất đi đã làm anh ta đau khổ nhiều
  Nghiệm thấy, cảm thấy
  éprouver le vrai
  nghiệm thấy cái đúng
  éprouver de la peur
  cảm thấy sợ hãi
  éprouver du plaisir
  cảm thấy vui thú
  Chịu, gặp phải
  Cette entreprise a éprouvé de nombreux échecs
  công cuộc ấy đã chịu nhiều thất bại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X