• Danh từ giống đực

  Chân nâng, bàn đạp (ở yên ngựa)
  (giải phẫu) xương bàn đạp
  (kỹ thuật) má kẹp
  à franc étrier
  phi nước đại
  avoir le pied à l'étrier
  sắp ra đi
  coup de l'étrier
  chén tiễn đưa, chén quan hà
  être ferme sur ses étriers
  không dao động, vững vàng
  mettre à quelqu'un le pied à l'étrier
  nâng đỡ ai bước đầu
  tenir l'étrier à quelqu'un
  giúp đỡ ai bước đầu
  vider les étriers
  ngã ngựa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X