• Ngoại động từ

  Đổ hết ra, dốc hết ra, lấy hết ra
  Vider le sac
  đổ hết trong bao ra
  Vider la poche
  dốc hết trong túi ra
  Vider sa bourse
  dốc hết túi
  Vider l'armoire
  lấy hết trong tủ ra
  Vider une bouteille de vin dans une carafe
  dốc hết chai rượu vang vào bình
  Vider une maison de ses meubles
  lấy hết đồ đạc trong nhà ra

  Phản nghĩa Emplir, remplir

  Tháo cạn, tát cạn, uống cạn
  Vider l'eau d'un réservoir
  tháo cạn nước của một thùng
  Vider un étang
  tát cạn một cái ao
  Vider une bouteille
  uống cạn một chai
  Thông
  Vider un conduit bouché
  thông một ống dẫn bị tắc
  Moi ruột
  Vider un poulet
  moi ruột một con gà
  Bỏ ra, đi ra khỏi, cho người ra hết
  Vider ce lieu
  bỏ chỗ này ra đi
  On leur donna huit jours pour vider la maison
  người ta cho chúng tám ngày để ra khỏi nhà
  Vider une salle
  cho người ra hết khỏi phòng
  Giải quyết, thanh toán
  Vider un procès
  giải quyết một vụ kiện
  (thân mật) làm mòn mỏi, làm kiệt sức
  Ce travail l'a vidé
  công việc đó đã làm anh ta kiệt sức
  (thân mật) đuổi đi
  Vider un employé
  đuổi một viên chức đi
  (thân mật) hất ngã
  Cheval qui a vidé son cavalier
  ngựa hất ngã người cưỡi
  vider l'abcès
  trừ tiệt một điều nhũng lạm, trừ tiệt một điều dở, trừ tiệt một nguyên nhất bất hòa
  vider le plancher
  (thân mật) buộc phải đi ra, buộc phải bỏ đi
  vider les [[ar�ons]] [[ar�on]]
  ar�on
  vider ses comptes
  thanh toán nợ nần
  vider ses mains
  trút hết tiền của
  vider son coeur
  thổ lộ tâm tình
  vider son sac sac
  sac

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X