• Tính từ

  Béo
  Corps gras
  chất béo
  Porc gras
  con lợn béo
  Có thịt, có mỡ
  Bouillon gras
  nước dùng thịt
  Nhầy mỡ; nhầy
  Avoir les mains grasses
  tay nhầy mỡ
  Boue grasse
  bùn nhầy
  Toux grasse
  ho có đờm
  Đậm, đặc
  Caractères gras
  chữ đậm
  Encre grasse
  mực đặc
  Màu mỡ, phong phú, hậu hĩ
  De gras pâturages
  những đồng cỏ màu mỡ
  Grasses récompenses
  phần thưởng hậu hĩ
  (từ cũ; nghĩa cũ) tục tĩu, thô tục
  Conte gras
  chuyện tục tĩu

  Phản nghĩa Maigre, pauvre, sec

  Avoir le parler gras nói đầy miệng lưỡi, nói giọng ồ ề
  dormir la grasse matinée faire la grasse matinée
  ngủ dậy trưa
  eaux grasses
  nước rửa bát đĩa
  être gras à lard
  béo mập, béo phị
  gras comme un cent de clous
  gầy lõ lẹo
  jours gras
  ngày được ăn thịt
  n'en pas être plus gras
  không phải vì thế mà hơn gì
  plante grasse
  cây phị nước
  temps gras
  trời mù
  tuer le veau gras veau
  veau

  Danh từ giống đực

  Thịt mỡ
  Aimer le gras
  thích thịt mỡ
  Than béo
  Bụng chân
  Chữ nét đậm
  avoir du gras être en gras
  (kỹ thuật) to quá
  mets au gras
  món ăn nấu mỡ thịt

  Phó từ

  Có thịt
  Manger gras
  ăn thịt
  Đậm nét
  Peindre gras
  họa đậm nét
  Ồ ề (giọng nói)
  Parler gras
  nói giọng ồ ề
  il n'y a pas gras à manger
  (thông tục) có gì nhiều mà ăn đâu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X