• Ngoại động từ

  Đặt ngồi
  Asseoir un enfant sur une chaise
  đặt đứa trẻ ngồi vào ghế
  Asseoir qqn sur le trône
  đưa ai lên làm vua
  Il la fait asseoir sur le canapé
  nó mời bà ta ngồi trên ghế trường kỷ
  Đặt cơ sở, củng cố
  Asseoir son crédit son autorité
  củng cố uy tín/quyền hành
  Quy định
  Asseoir un impôt sur le revenu
  quy định thuế theo lợi tức
  s'asseoir
  ngồi
  S'asseoir dans un fauteuil par terre dans l'herbe
  �� ngồi trên ghế bành/dưới đất/trên cỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X