• Danh từ giống cái

  Viên, hòn (hình cầu)
  Boule de neige
  viên tuyết
  (thông tục) đầu
  Rien dans la boule mais un coeur [[dor]]
  đầu óc rỗng tuếch, nhưng có tấm lòng vàng
  ( số nhiều) trò chơi quần
  des yeux en boule de loto loto
  loto
  faire boule de neige faire la boule de neige
  to dần lên, lớn dần lên
  Dette qui fait la boule de neige
  �� món nợ to dần lên
  perdre la boule
  mất bình tĩnh
  se mettre en boule
  (thông tục) nổi giận
  Danh từ giống đực
  boulle
  boulle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X