• Tính từ

  Vuông
  Table carrée
  cái bàn vuông
  Dứt khoát; thẳng thừng
  Refus carré
  sự từ chối thẳng thừng
  Etre carré en affaires
  dứt khoát trong việc giao dịch
  racine carrée
  (toán học) căn bậc hai
  tête carré
  (thân mật) người bướng bỉnh

  Danh từ giống đực

  Hình vuông; ô vuông; miếng vuông
  Un carré d'un mètre de côté
  một hình vuông mỗi cạnh một mét
  Carrés d'un papier
  ô vuông trên giấy kẻ
  Carré de choux
  ô trồng cải, luống cải
  Un carré de papier
  miếng giấy vuông
  Khăn vuông
  Porter un carré de soie imprimée
  trùm khăn vuông bằng lụa in hoa
  (giải phẫu) cơ vuông
  Carré pronateur
  cơ sấp vuông
  (quân sự) trận thế hình vuông
  Quân cờ, hạt lựu
  Lard taillé en carrés
  mỡ thái quân cờ
  (đánh bài) bộ bốn con, thiên khai, tứ tử
  Un carré d'as
  bộ bốn con át
  (toán học) bình phương
  (hàng hải) phòng ăn sĩ quan (trên tàu)
  (ngành in) cỡ giấy 45 x 56 cm
  (tiếng lóng, biệt ngữ) học sinh năm thứ hai (ở các trường lớn)

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X