• Danh từ giống cái

  Chìa khóa
  La clef d'une porte
  chìa khoá cửa
  La clef d'un problème
  (nghĩa bóng) chìa khoá của một vấn đề
  (kỹ thuật) chìa vặn
  Khóa
  La clef d'un code
  khoá mật mã
  (âm nhạc) chìa
  Clef de sol
  chìa xon
  clef des champs
  sự được phép ra đi
  clef de s‰reté
  chìa khoá an toàn
  clef de vo‰te
  cơ sở
  La logique est la clef de vo‰te de l'intelligence
  �� lôgic là cơ sở của trí thông minh
  clef universelle
  chìa vặn vạn năng
  les clefs de Saint Pierre
  uy quyền giáo hoàng
  mettre la clef sous la porte
  trốn đi; dọn đi
  roman à clef
  tiểu thuyết ám chỉ
  sous clef
  bị nhốt, bị giam

  Tính từ

  Chủ chốt, then chốt
  Industrie clef
  công nghiệp chủ chốt
  Position clef
  vị trí then chốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X