• Ngoại động từ

  Đưa ra trước, chìa ra
  Avancer le bras
  chìa cánh tay ra
  Avancer un pion sur l'échiquier
  đi một quân cờ trên bàn cờ
  Đưa ra, đề xuất
  Avancer une proposition
  đưa ra một đề nghị
  Làm cho tiến triển, thúc đẩy
  Avancer son travail
  làm cho công việc tiến triển
  Thực hiện sớm hơn
  Il a avancé son retour
  nó về sớm hơn, nó về trước thời gian dự định
  Ứng trước
  Avancer les gages
  ứng trước tiền công

  Nội động từ

  Tiến lên
  L'ennemi avance
  quân địch tiến lên
  Avancez vers moi!
  hãy tiến về phía tôi
  Avancer en grade
  được thăng cấp, được nâng bậc
  Faire avancer un tonneau en le poussant
  đẩy một cái thùng đi
  Nhanh
  Ma montre avance de vingt minutes
  đồng hồ tôi sớm 20 phút (nhanh 20 phút)
  Nhô ra
  Ce mur avance
  cái tường này nhô ra
  Le balcon avance d'un mètre sur le mur
  bao lơn nhô ra khỏi tường một mét
  Tiến bộ
  Avancer dans ses études
  học tập tiến bộ
  Sắp xong, sắp tàn
  Le travail avance
  công việc sắp xong
  La nuit avance
  đêm đã khuya
  Phản nghĩa Reculer, retarder. Rentrer. Eloigner ( s'), replier ( se), retirer ( se). Arrêter ( s'), piétiner

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X