• Ngoại động từ

  Làm xong, hoàn thành, kết thúc
  Finir un travail
  hoàn thành một công việc
  Thôi, không tiếp tục nữa
  Finissez vos sottes plaisanteries
  thôi đi đừng đùa nhảm nữa
  Dùng hết, ăn hết
  Finir un plat
  ăn hết một món ăn

  Nội động từ

  Xong, hết, kết thúc
  Le discours finissait
  lúc đó bài diễn văn học vừa xong
  Kết cục là
  Cela finira mal
  việc ấy sẽ có kết cục không hay
  Chết
  Finir dans la misère
  chết trong cảnh bần cùng
  en finir
  kết thúc
  A n'en plus finir
  không dứt, kéo dài mãi
  en finir avec
  dứt đi cho xong
  finir de
  thôi
  finir en
  có đầu nút hình (như thế nào)
  Finir en pointe
  có đầu nhọn
  finir par
  cuối cùng phải
  Phản nghĩa Commencer; ébaucher, engager, entamer. Débuter.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X