• Ngoại động từ

  Nghe
  Entendre un bruit
  nghe một tiếng động
  Entendre des témoins
  nghe người chứng
  Entendre la raison
  nghe lẽ phải
  (văn học) hiểu
  Il n'entend pas le [[fran�ais]]
  nó không hiểu tiếng Pháp
  Muốn, đòi hỏi
  J'entends que l'on fasse bien ce devoir
  tôi muốn người ta làm tốt bài này
  à l'entendre
  theo lời nó
  A l'entendre il sait tout faire
  �� theo lời nó thì cái gì nó cũng biết làm
  comme vous l'entendrez
  tùy theo ý anh
  donner à entendre laisser entendre faire entendre
  gợi ý
  entendre la plaisanterie
  chịu được đùa cợt (mà không tự ái)
  entendre raison
  biết nghe lẽ phải
  n'entendre ni rime ni raison
  không chịu nghe lời khuyên bảo

  Nội động từ

  Nghe (thấy)
  Parlez plus fort il entend mal
  nói to hơn, ông ta không nghe rõ
  Hiểu được
  Oh j'entends bien
  ồ! tôi hiểu được lắm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X