• Danh từ giống đực

  Nhân, hạt nhân
  Noyau de la cellule
  (sinh vật học, sinh lý học) nhân tế bào
  Noyau d'un atome
  (vật lý học) hạt nhân nguyên tử
  Noyau de l'aile grise
  (giải phẫu) nhân cánh xám
  Noyau terrestre
  (địa chất, địa lý) nhân quả đất
  Noyau d'une comète
  nhân sao chổi
  Noyau du groupe
  (nghĩa bóng) hạt nhân của nhóm
  (thực vật học) hạch
  Fruit à noyau
  quả hạch
  Lõi, ruột
  Noyau de moule
  (kỹ thuật) lõi khuôn đúc
  Noyau d'une bobine d'induction
  (vật lý) lõi cuộn cảm ứng
  Noyaux de résistance
  ổ đề kháng
  il faut casser le noyau pour avoir l'amande
  muốn ăn hét phải đào giun
  rembourré avec des noyaux de pêche
  cứng quá (ghế ngồi)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X