• Danh từ giống đực

  Móng (chân, tay)
  Faire ses ongles
  cắt sửa móng tay móng chân
  (động vật học) vuốt
  avoir du talent [[jusquau]] bout des ongles
  có nhiều tài trí
  avoir les ongles crochus
  rất keo kiệt
  ongles de velours ongles en deuil
  móng đầy ghét
  ronger ses ongles se ronger les ongles
  sốt ruột; bực dọc
  savoir une chose sur [[longle]]
  (từ cũ, nghĩa cũ) hiểu thấu đáo việc gì, biết rõ việc gì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X