• Ngoại động từ

  Thấm vào, xuyên, thấu
  Pluie qui pénètre les vêtements
  mưa thấm vào quần áo
  Le coup a pénétré les poumons
  cú thấu đến phổi
  Froid qui pénètre la chair
  rét thấu thịt
  (nghĩa bóng) thông suốt, hiểu thấu
  Pénétrer les secrets de la nature
  thông suốt bí mật của tự nhiên
  Pénétrer les intentions de quelqu'un
  hiểu thấu ý đồ của ai
  (nghĩa bóng) làm cho thấm thía, làm mủi lòng
  Sa douleur me pénètre le coeur
  sự đau xót của nó làm tôi mủi lòng

  Nội động từ

  Vào
  Pénétrer dans la maison
  vào nhà
  Thấm vào
  Pénétrer dans le sang
  thấm vào máu
  Hiểu thấu
  Pénétrer dans les secrets de la nature
  hiểu thấu những bí mật của tự nhiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X