• Nội động từ

  Lại ngã xuống
  Blessé qui retombe
  người bị thương lại ngã xuống
  Rơi xuống trở lại
  Vapeur qui retombe en pluie
  hơi nước rơi xuống trở lại thành mưa
  Rủ xuống, buông xuống; thõng xuống
  Lianes qui retombent
  dây leo rủ xuống
  Bras qui retombent
  cánh tay buông xuống
  (nghĩa bóng) lại rơi vào, lại sa vào, lại lâm vào, lại bị
  Retomber dans l'erreur
  lại rơi vào sai lầm
  retomber malade
  lại bị ốm
  retomber dans l'oubli
  lại bị lãng quên
  Lại quay về
  Conversation qui retombe sur les mêmes sujets
  cuộc nói chuyện lại quay về những đề tài cũ
  Lại đè lên, lại rơi lên đầu
  Le blâme retombera sur lui
  sự khiển trách sẽ lại rơi lên đầu nó
  Dịu đi, giảm đi
  Excitation qui retombe
  sự kích thích dịu đi
  l'intérêt retombe
  lý thú giảm đi
  [[�a]] lui retombera sur le nez
  (thân mật) nó sẽ chịu kết quả tai hại của việc ấy
  retomber sur ses pieds pied
  pied

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X