• Ngoại động từ

  Tán
  River un clou
  tán cái đinh
  Ghép bằng đinh tán
  River deux plaques de tôle
  ghép hai tấm tôn bằng đinh tán
  Gắn chặt, cột chặt; gắn rịt
  Un lien invisible les rivait l'un à l'autre
  một dây ràng buộc vô hình gắn rịt hai người với nhau
  Rivé à son travail
  cột chặt vào công việc (không chịu rời ra)
  Regard rivé sur
  mắt dán chặt vào
  Rester rivé sur place
  đứng gí tại chỗ
  river son clou à quelqu'un clou
  clou

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X