• Ngoại động từ

  Làm nổ vỡ, làm bục
  Crever un sac à force de le remplir
  làm bục túi vì nhét quá nhiều
  Làm mệt lử
  Crever un cheval
  làm con ngựa mệt lử
  crever les yeux
  rõ như ban ngày
  Cela crève les yeux
  �� cái đó rõ như ban ngày

  Nội động từ

  Nổ vỡ, bục ra
  Bulle qui crève
  bong bóng nổ vỡ
  Chết (thường nói về sinh vật)
  Arrosez cette plante ou elle crèvera
  tưới cho cây này, không thì nó sẽ chết
  Đầy
  Crever d'orgueil
  đầy kiêu căng
  Crever de jalousie
  đầy ganh tị
  crever de graisse crever d'embonpoint
  béo nứt da nứt thịt
  crever d'ennui
  buồn phiền chết đi được
  crever de rire
  cười vỡ bụng
  crever de faim
  chết đói; cùng cực
  faire crever du riz
  nấu gạo cho hạt nở ra
  la crever
  (thông tục) rất đói khát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X