• Ngoại động từ

  Đánh dấu
  Marquer du linge
  đánh dấu quần áo
  Cette découverte marque une étape considérable dans l'histoire des sciences
  phát minh ấy đánh dấu một bước lớn trong lịch sử khoa học
  Ghi
  Marquer ses dépenses
  ghi các món tiêu
  Marquer un but
  (thể dục thể thao) ghi một bàn thắng
  Để dấu lại, để vết lại
  Marquer ses pas sur le sable
  để lại vết chân trên cát
  Chỉ
  Pendule qui marque trois heures
  đồng hồ chỉ ba giờ
  Làm nổi
  Robe qui marque la taille
  chiếc áo làm nổi thân hình
  (thể dục thể thao) kèm riết
  Marquer un adversaire
  kèm riết đối thủ
  Biểu lộ, tỏ rõ
  Marquer sa joie
  biểu lộ niềm vui
  marquer le coup coup
  coup
  marquer le pas
  giậm chân tại chỗ (nghĩa đen) nghĩa bóng
  L'offensive marquait le pas
  �� cuộc tấn công giậm chân tại chỗ
  marquer les points
  (đánh bài) (đánh cờ) ghi điểm, tính điểm

  Nội động từ

  Để lại dấu vết
  Coup qui marque
  cú đánh để lại dấu vết
  Fait qui marquera dans l'histoire
  sự việc sẽ để lại dấu vết trong lịch sử
  Nổi lên, nổi tiếng
  Cet homme ne marque point
  người đó không nổi chút nào cả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X