• Nội động từ

  Chậm trễ
  Pourquoi avez vous tant tardé
  sao anh chậm trể thế?
  Để chậm trễ lại, lần lữa
  Ne tardez pas à remplir votre devoir
  anh đừng lần lữa làm tròn nhiệm vụ

  Động từ không ngôi

  Nóng lòng chờ đợi
  Il me tarde d'avoir les resultats
  tôi không nóng lòng chờ đợi kết quả
  Il lui tarde que l'affaire soit réglée
  anh ta nóng lòng chờ đợi việc ấy được giải quyết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X