• Tính từ

  Ghê, ghê gớm, kinh khủng
  Catastrophe terrible
  tai biến ghê gớm
  Homme terrible
  người ghê gớm
  Froid terrible
  cái rét ghê gớm
  Avoir une terrible envie de dormir
  buồn ngủ ghê
  Bruit terrible
  tiếng ồn kinh khủng
  Bavard terrible
  kẻ ba hoa kinh khủng
  Force terrible
  sức khỏe kinh khủng
  enfant terrible
  đứa trẻ mất dạy; (nghĩa bóng) con người gai ngạnh
  L'enfant terrible de son parti
  �� con người gai ngạnh trong đảng của anh ta

  Danh từ giống đực

  Cái ghê gớm, cái kinh khủng
  Voilà le terrible
  đó là cái ghê gớm
  Phản nghĩa Débonnaire.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X