• Nội động từ

  Ngủ
  L'enfant dort
  em bé ngủ
  En lisant ce livre on dort
  đọc quyển sách ấy thì đến ngủ mất
  Lặng lẽ, im lặng, im lìm
  La nature dort
  tạo vật im lìm
  Đọng, tù, nằm yên
  L'eau qui dort
  nước tù
  Capitaux qui dorment
  vốn nằm yên
  (thơ ca) yên giấc nghìn thu
  Les morts dorment
  người chết yên giấc nghìn thu
  conte à dormir debout conte
  conte
  dormir comme un loir dormir comme une marmotte dormir comme une souche
  ngủ li bì, ngủ say
  dormir comme une toupie dormir comme un sabot
  ngủ ngáy khò khò
  dormir debout dormir tout debout
  buồn ngủ ríu mắt
  dormir sur les deux oreilles
  yên trí lắm, không lo ngại gì
  ne dormir que d'un oeil ne dormir que sur une oreille dormir les yeux ouverts dormir en lièvre dormir en gendarme
  ngủ chập chờn, ngủ không yên giấc
  ne pas savoir si l'on dort ou si l'on veille
  trằn trọc, thao thức

  Ngoại động từ

  Ngủ
  Dormir un sommeil
  ngủ một giấc
  dormir son dernier sommeil
  yên giấc nghìn thu
  Phản nghĩa Veiller, Agiter ( s'), remuer
  Đồng âm Dors, dore

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X