• Nội động từ

  Xoay tròn, quay tròn
  La petite vire comme une toupie
  cô bé quay tròn như con quay
  (hàng hải) đổi hướng
  Ngoặt, rẽ
  Il a viré à droite
  anh ấy đã rẽ sang phải
  Chuyển (sang)
  Virer au violet
  chuyển sang màu tím
  Le vin a viré à l'aigre
  rượu vang đã chuyển sang vị chua
  virer de bord bord
  bord

  Ngoại động từ

  (tài chính) chuyển (khoản)
  Virer une somme
  chuyển một số tiền (sang mục khác)
  Làm chuyển màu
  Virer une épreuve
  làm chuyển màu một bản ảnh
  Kéo lên
  Virer l'ancre
  kéo neo lên
  Virer un filet
  kéo lưới lên
  (thân mật) đuổi đi
  Virer un insolent
  đuổi một tên xấc láo đi
  tourner et virer quelqu'un
  quay một người nào cho người ta nói ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X