• Ngoại động từ

  Hiến dâng
  Vouer son enfant à la Vierge
  hiến con mình cho Đức Bà
  Vouer un temple à Dieu
  hiến một ngôi đền cho Thượng đế
  Vouer sa vie à la patrie
  hiến đời mình cho tổ quốc
  Dành cho, gán cho
  L'amitié que je lui ai vouée
  tình bạn mà tôi đã dành cho anh ta
  Vouer à quelqu'un une haine implacable
  căm thù ai không nguôi
  Làm cho tất phải
  Affaire qui est vouée à l'échec
  việc tất phải thất bại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X