• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  life preserver

  Giải thích VN: Một thiết bị nổi dùng để cứu một người khỏi chết đuối bằng cách tạo ra sức nổi lớn hơn cho thể trong [[nước. ]]

  Giải thích EN: A flotation device employed to prevent a person from drowning by giving the upper body buoyancy in the water.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X