• Thông dụng

  Động từ

  To impose, to force on
  áp đặt một chính thể cho một lãnh thổ tự trị
  to impose a regime on an autonomous territory
  áp đặt những sự hạn chế đối với mậu dịch
  to impose limitations on trade
  áp đặt những ý kiến phi buộc tập thể phải chấp nhận
  to impose one's illogical ideas on the collective

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  apply

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X