• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  low pressure
  bể chứa khí áp lực thấp
  low-pressure wet gas holder
  bể sinh hóa thổi khí áp lực thấp
  low pressure activated sludge basin
  bình ga ẩm áp lực thấp
  low pressure wet gas holder
  hơi nước áp lực thấp
  low-pressure steam
  khí áp lực thấp
  low-pressure gas
  ống dẫn khí áp lực thấp
  low pressure gas pipeline
  súng phun áp lực thấp
  low-pressure gun
  tháp ga ẩm áp lực thấp
  low pressure wet gas holder
  van phao áp lực thấp
  low-pressure float valve

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X