• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  perforated plate

  Giải thích VN: Một đĩa với những lỗ nhỏ để phân tán chất lỏng thành những hạt nhỏ, đĩa này trong tháp phân tán. Tương tự, xem SIEVE [[PLATE. ]]

  Giải thích EN: A plate with holes that serves to disperse liquids into drops in a perforated-plate contacting tower. Also, SIEVE PLATE.

  đĩa khoan chiết suất
  perforated-plate extractor
  đĩa khoan phân phối tốc lực
  perforated-plate distributor

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  drill plate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X