• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  transfer unit

  Giải thích VN: Quan hệ trong các hoạt động hút đáy cố định giữa các hệ số tỷ lệ tổng thể, tỷ lệ dòng chảy khối lượng [[cột. ]]

  Giải thích EN: The relationship in fixed-bed sorption operations between the overall rate coefficient, the fluid volumetric flow rate, and the column volume.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X