• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  access
  nhiều đường vào
  multiple access
  vệ tinh nhiều đường vào
  multiple access satellite
  đường vào kiểm soát được
  controlled access road
  đường vào riêng
  local access road
  access road
  đường vào kiểm soát được
  controlled access road
  đường vào riêng
  local access road
  adit
  aditus
  đường vào thanh quản
  aditus laryngis
  entrance
  đường vào giàn bay hơi
  evaporator entrance
  feeder road
  inlet
  quạt đường vào đúp
  double inlet fan
  quạt đường vào đúp
  double inlet ventilator
  đường vào môi chất lạnh
  refrigerant inlet
  spur road

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X