• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bank
  landfill

  Giải thích VN: 1. vùng đất thấp được xây dựng từ các lớp đá trầm tích bãi thải đá bao phủ bởi đất. 2. bãi thải đá. 3. tạo ra vùng đất thể sử dụng được bằng phương pháp [[này. ]]

  Giải thích EN: 1. a low area of land that is built up by deposits of layers of solid refuse covered by soil.a low area of land that is built up by deposits of layers of solid refuse covered by soil.2. the solid refuse itself.the solid refuse itself.3. to create usable land by this means.to create usable land by this means.

  soil filling
  Dam, Soil
  earth dam
  earth fill dam
  earthen dam
  earth-fill dam
  embankment dam

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X