• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  mounting pad
  stirrup

  Giải thích VN: Đây một trong rất nhiều những thiết bị cùng chức năng để đở tại đầu ống, sử dụng để đỡ, chống, hoặc kẹp vào vật [[thể. ]]

  Giải thích EN: Any of various devices resembling the stirrup on a horse's saddle, used to hold, support, or clamp something.

  measurable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X