• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  door studs (door jamb studs)
  door transom
  head jamb

  Giải thích VN: phần cao nhất của khung cửa được gắn với khung sườn [[cửa. ]]

  Giải thích EN: The upper jamb of a door frame that is attached to a side member.

  platband
  stile

  Giải thích VN: Kết cấu thẳng của một khung cửa như cạnh ngoài của khung cửa đi hay cửa [[sổ. ]]

  Giải thích EN: A vertical piece of a window or door in framing or paneling.

  transom (transome)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X