• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  penetration
  bản ghi độ xuyên sâu
  penetration record
  mẫu thử độ xuyên
  probe of penetration
  thí nghiệm độ xuyên (để đo độ cứng)
  penetration test
  thí nghiệm đo xuyên độ
  dynamic penetration test
  thiết bị độ xuyên
  penetration proper
  độ xuyên sâu của bom
  bomb penetration
  độ xuyên sâu của keli
  kelly ball penetration
  độ xuyên sâu lần cuối
  final penetration
  độ xuyên, độ thẩm thấu
  depth of penetration

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  permeability
  độ xuyên âm
  acoustic permeability

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X