• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  bottom chord

  Giải thích VN: Một đai trong hàng loạt các đai giàn dưới song song với phần dùng làm đường đi của một cây [[cầu. ]]

  Giải thích EN: Any member from the bottom series of members of a truss extending parallel to the roadway of a bridge.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X