• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  computer numerical control

  Giải thích VN: Hệ thống điều khiển sử dụng máy tính để tạo ra các giá trị bằng số cho các đường dẫn các vị trí công cụ mong muốn. Xem phần Điều khiển số bằng máy tính, Điều khiển số dây mềm, Điều khiển số bằng chương [[trình. ]]

  Giải thích EN: A control system that uses a computer to generate numerical values for desired paths and tool positionsAlso, COMPUTATIONAL NUMERICAL CONTROL, SOFTWIRED NUMERICAL CONTROL, STORED-PROGRAM NUMERICAL CONTROL.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X