• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  set point

  Giải thích VN: Một vị trí hay giá trị định trước được thực hiện bởi một bộ điều chỉnh tự động, như trong một máy điều [[nhiệt.. ]]

  Giải thích EN: A predetermined position or value to be implemented by an automatic controller, as in a thermostat..

  độ lệch so với điểm đặt mong muốn
  deviation from the desired set point

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  point of application
  điểm đặt lực
  point of application of a force
  điểm đặt lực
  point of application of the forces
  điểm đặt lực tác dụng
  point of application of load
  điểm đặt tải
  point of application of load
  điểm đặt tải trọng
  point of application of a load

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X