• Thông dụng

  Deaf point, deaf centre.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dead center
  điểm chết dưới
  BDC (bottomdead center)
  điểm chết dưới
  bottom (dead) center
  điểm chết dưới
  bottom dead center
  điểm chết dưới
  Bottom dead center (BDC)
  điểm chết dưới
  lower dead center
  điểm chết dưới (BDC)
  bottom dead center
  điểm chết ngoài
  outer dead center
  điểm chết trên
  TDC (topdead center)
  điểm chết trên
  top (dead) center
  điểm chết trên
  top dead center
  điểm chết trên
  Top dead center (T.D.C)
  điểm chết trong
  inner dead center
  điểm chết đầu khuỷu
  crank-end dead-center
  dead point
  dead spot

  Giải thích VN: Các vị trí địa hình đặc biệt thu nhận rất ít hoặc không thu nhận tín hiệu [[tuyến. ]]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X