• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dead end
  end point
  bộ nhận dạng điểm cuối
  End Point Identifier (EID)
  nhiệt độ điểm cuối
  end point temperature
  tọa độ điểm cuối
  end-point coordinates
  điểm cuối cố định
  fixed end point
  điểm cuối dịch vụ
  service end point
  điểm cuối kết nối vận chuyển
  Transport Connection End Point (TCEP)
  end point to point
  ending point
  endpoint
  bộ nhận dạng điểm cuối của thiết bị đầu cuối
  Terminal Endpoint Identifier (LAPD) (TEI)
  hậu tố điểm cuối kết nối
  Connection Endpoint Suffix (CES)
  phân tử nhận dạng điểm cuối kết nối
  Connection Endpoint Identifier (CEI)
  phân tử nhận dạng điểm cuối kết nối
  Connection Endpoint Identifier (CEPI)
  điểm cuối kết nối
  Connection Endpoint (CEP)
  điểm cuối kết nối trình diễn
  Presentation Connection Endpoint (PCE)
  finishing point
  fishing point
  terminal
  bộ nhận dạng điểm cuối của thiết bị đầu cuối
  Terminal Endpoint Identifier (LAPD) (TEI)
  termination

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  end point

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X